Sort By: Direction:
  • Zajęcia dla młodzieży w wieku od 12 lat. Nauka tworzenia grafik przy użyciu różnych technik takich jak: linoryt, gip...
  • „Witraż” w pracowni plastycznej Katarzyny Sas Czy wiesz, co to jest witraż? Lubisz grę kolorów? Chcesz tworzyć...
  • Zajęcia plastyczno-teatralne dla dzieci w wieku 5-7 lat. Ideą przewodnią programu zajęć jest otwieranie dzieci na si...
  • Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 4-5 lat. Ich program powstał jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe i zaintereso...
  • Zajęcia ogólnorozwojowe adresowane do dzieci w wieku 4-5 lat. Ich program opiera się na aktywności wychowanków ...
  • Pracownia rękodzieła powstała z pasji, zamiłowania do piękna i do rozwijania ukrytych talentów. W pracowni zajmujemy...
  • Zajęcia dla dzieci (w wieku od 7 lat), młodzieży i dorosłych. Program obejmuje zgłębianie tajniki wiedzy i metody pr...
  • Wielokierunkowe zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 lat. Celem nadrzędnym wszystkich działań jest...
Load more