FORGOT YOUR DETAILS?

Grafika warsztatowa i rysunek

Zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 są zawieszone

Prowadzący: Magdalena Konieczna
Grupa wiekowa: od 12 lat

Zajęcia przeznaczone dla młodzieży pragnącej kontynuować w przyszłości naukę w liceach i na uczelniach plastycznych. Podstawa programowa to rysunek studyjny i grafika warsztatowa, ale również techniki malarskie i fotograficzne. Oprócz tego uczestnik poznaje podstawy kompozycji obrazu, projektowania i formowania otoczenia. Zaznajamia się z technologią i terminologią z zakresu sztuk plastycznych. Przyswaja również ogólną wiedzę z zakresu historii sztuki.

Specjalizacją kierunkową w pracowni jest grafika warsztatowa . Nauka różnych technik odbitkowych, dzięki którym rysunki można powielać na papierze jak: linoryt, sucha igła, monotypia, gipsoryt. Powstają odbitki zarówno czarno białe jak i kolorowe.


Piątek: godziny - 15.00-18.00, sala. 18

TOP