Sort By: Direction:
 • Młodzieżowy Dom Kultury ma zupełnie nową propozycję aktywnego spędzania wolnego czasu. To oferta dla dzieci, młodzie...
 • Gracze uczą się współpracy w grupach, nawiązują relacje społeczne z innymi grającymi z różnych rejonów świata, co ni...
 • Zajęcia taneczno-wokalne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat....
 • Zajęcia plastyczno-teatralne dla dzieci w wieku 5-7 lat. Ideą przewodnią programu zajęć jest otwieranie dzieci na si...
 • Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 4-5 lat. Ich program powstał jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe i zaintereso...
 • Zajęcia ogólnorozwojowe adresowane do dzieci w wieku 4-5 lat. Ich program opiera się na aktywności wychowanków ...
 • Zajęcia teatralne dla dzieci (od 5 lat), młodzieży i dorosłych. Program zajęć jest dostosowany do wieku uczestn...
 • Taniec orientalny i flamenco

  FLAMENCO – rytmiczne, pasjonujące, pełne ekspresji, pochodzi z Hiszpanii. Jest to taniec cyganów andaluzyjskic...
 • Zajęcia dla dzieci (w wieku od 7 lat), młodzieży i dorosłych. Program obejmuje zgłębianie tajniki wiedzy i metody pr...
 • Nauka gry na keyboardach dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 lat. Jeśli chcesz poznać świat złożony z czarnych i bi...
 • Zajęcia literackie

  Zajęcia dla młodych adeptów sztuki słowa pisanego i mówionego w wieku 6-18 lat. Pracownię prowadzi Katarzyna Pr...
 • Wielokierunkowe zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 lat. Celem nadrzędnym wszystkich działań jest...
 • Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. Najważniejsze, aby dzielić się pasją i być sobą...
 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku powyżej 5 lat zainteresowanych nauką śpiewu. Śpiewać każdy może, nie przeprow...
 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 lat. W ramach zajęć młodzież uczy się zasad gry w brydża sportowego...
 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat. Modelarnia jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych maszynami l...
Load more