FORGOT YOUR DETAILS?

Akademia Malucha

Plastyka

Śpiew

Keyboard

Taniec ludowy

Taniec nowoczesny

Rękodzieło

Szkło i witraż

Modelarnia lotnicza

Brydż

Zajęcia teatralne

Tańce w kręgu

Zapisy

Zapisy na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy 1 czerwca. Z ofertą zajęć można zapoznać się w zakładce Pracownie. Przy zapisach liczy się kolejność zgłoszeń, ale pierwszeństwo mają dzieci, które uczęszczały na dane zajęcia w poprzednim roku.

Jeżeli dziecko wyraża chęć chodzenia na kilka różnych pracowni, to na każde zajęcia musi zostać złożony osobny wniosek.

Prosimy we wniosku zaznaczyć do jakiej konkretnie grupy zapisać dziecko!

Według statutu MDK na zajęcia może chodzić dziecko które ukończyło 4 lata.

Plan zajęć do pobrania: POBIERZ - Plan zajęć

Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj.

Oświadczenie i zgody rodzica/opiekuna prawnego 

Kartę należy wypełnić i przekazać ją do MDK, jednym z trzech sposobów:

  • wrzucić do urny znajdującej się przed wejściem do MDK,
  • wysłać pocztą na adres: 

REKRUTACJA
Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego
ul. Grunwaldzka 5
59-700 Bolesławiec

  • lub przesłać dokument za pośrednictwem poczty internetowej na e-mail: mdkboleslawiec@interia.pl, w tytule wpisując: REKRUTACJA 2020/2021

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie MDK, tel. 75 644 65 65 (pon.-pt. 9.00-15.00).

W sprawie wyników rekrutacji prosimy kontaktować się po 25 sierpnia.

Terminy spotkań organizacyjnych pojawią się po zakończeniu rekrutacji na rok 2020/2021

 

 

TOP