FORGOT YOUR DETAILS?

Akademia Malucha

Plastyka

Śpiew

Keyboard

Taniec ludowy

Taniec nowoczesny

Rękodzieło

Szkło i witraż

Modelarnia lotnicza

Brydż

Zajęcia teatralne

Tańce w kręgu

Pracownia fotograficzna

E-sport

Pracownia turystyczno-krajoznawcza

ZAPISY na rok szkolny 2023/2024


Zapisy na rok szkolny 2023/2024 przyjmujemy od 26 czerwca do 11 sierpnia 2023 roku. Według statutu MDK w zajęciach może uczestniczyć dziecko, które ukończyło 4 lata (najpóźniej w dniu złożenia podania). Przy zapisach liczy się data złożenia wniosku, ale pierwszeństwo mają dzieci, które uczęszczały na dane zajęcia w poprzednim roku szkolnym.

Jeżeli dziecko wyraża chęć chodzenia na kilka różnych zajęć, to na każde zajęcia musi zostać złożony osobny wniosek.

Prosimy we wniosku precyzyjnie wpisać nazwę zajęć oraz grupę, do której dziecko chce uczęszczać. W przypadku braku takiej informacji, wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Kartę zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną można pobrać poniżej:

UWAGA! KARTY ZGŁOSZENIOWE PRZYJMUJEMY OD PONIEDZIAŁKU, 26 CZERWCA 2023 R. WYŁĄCZNIE W FORMIE PAPIEROWEJ.
Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Rok szkolny 2023/2024

Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie MDK tymczasowo znajdującym się w budynku
Teatru Starego w Bolesławcu, ul. Teatralna 1 (wejście od strony sądu)
Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek - 8.00 - 15.00

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie MDK, tel. 75 644 65 65

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Plan na rok szkolny 2023/2024 (stan na dzień 03.04.2024)

 

W sprawie wyników rekrutacji prosimy kontaktować się po 28 sierpnia 2023 roku.

Terminy spotkań organizacyjnych pojawią się po zakończeniu rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

TOP