FORGOT YOUR DETAILS?

Akademia Malucha

Plastyka

Śpiew

Keyboard

Taniec ludowy

Taniec nowoczesny

Rękodzieło

Szkło i witraż

Modelarnia lotnicza

Brydż

Zajęcia teatralne

Tańce w kręgu

Kreacja filmowa

IMPRO - teatr i kabaret

Zapisy

Zapisy na rok szkolny 2021/2022 przyjmujemy od 7 czerwca do 13 sierpnia 2021 roku. Z ofertą zajęć można zapoznać się w zakładce Pracownie. Według statutu MDK w zajęciach może uczestniczyć dziecko, które ukończyło 4 lata. Przy zapisach liczy się data złożenia wniosku, ale pierwszeństwo mają dzieci, które uczęszczały na dane zajęcia w poprzednim roku szkolnym.

Jeżeli dziecko wyraża chęć chodzenia na kilka różnych zajęć, to na każde zajęcia musi zostać złożony osobny wniosek.

Prosimy we wniosku precyzyjnie wpisać nazwę zajęć oraz grupę do której dziecko chce uczęszczać, w przypadku braku takiej informacji, wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Kartę zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną można pobrać poniżej:

Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się przed wejściem do MDK przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Bolesławcu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie MDK, tel. 75 644 65 65 (pon.-pt. 9.00-15.00).

W sprawie wyników rekrutacji prosimy kontaktować się po 25 sierpnia.

Terminy spotkań organizacyjnych pojawią się po zakończeniu rekrutacji na rok 2021/2022.

 

TOP