FORGOT YOUR DETAILS?

Akademia Malucha

Plastyka

Śpiew

Keyboard

Taniec ludowy

Taniec nowoczesny

Rękodzieło

Szkło i witraż

Modelarnia lotnicza

Brydż

Zajęcia teatralne

Tańce w kręgu

Pracownia fotograficzna

E-sport

Pracownia turystyczno-krajoznawcza

Zapisy

Zapisy na rok szkolny 2022/2023 przyjmujemy od 20 czerwca do 12 sierpnia 2022 roku. Według statutu MDK w zajęciach może uczestniczyć dziecko, które ukończyło 4 lata. Przy zapisach liczy się data złożenia wniosku, ale pierwszeństwo mają dzieci, które uczęszczały na dane zajęcia w poprzednim roku szkolnym.

Jeżeli dziecko wyraża chęć chodzenia na kilka różnych zajęć, to na każde zajęcia musi zostać złożony osobny wniosek.

Prosimy we wniosku precyzyjnie wpisać nazwę zajęć oraz grupę, do której dziecko chce uczęszczać. W przypadku braku takiej informacji, wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Kartę zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną można pobrać poniżej:

Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie MDK tymczasowo znajdującym się w budynku Teatru Starego w Bolesławcu, ul. Teatralna 1 (wejście od strony Sądu), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie MDK, tel. 75 644 65 65 (pon.-pt. 8.00-15.00).

Zapraszamy do zapisów na nowo utworzoną pracownię fotograficzną - więcej informacji TUTAJ.

UWAGA !!!

W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia grupy TAKCIK I i II (5-6 lat), Maluszki (4 lata) pracowni tańca współczesnego i nowoczesnego Anny Leśniewskiej są ODWOŁANE.

Zajęcia plastyczne z Magdaleną Konieczną od roku szkolnego 2022/2023 się NIE ODBYWAJĄ.

W sprawie wyników rekrutacji prosimy kontaktować się po 30 sierpnia 2022 roku.

Terminy spotkań organizacyjnych pojawią się po zakończeniu rekrutacji na rok 2022/2023.

 

 

TOP