FORGOT YOUR DETAILS?

Akademia Malucha

Prowadzący: Renata Dorosz
Związana z Młodzieżowym Domem Kultury od 1990 roku. W pierwszych latach prowadziła teatr lalkowy ”Rokita” oraz zajmowała się organizacją imprez masowych. Od kilkunastu lat, pracując zgodnie z przygotowaniem pedagogicznym, prowadzi różnorodne zajęcia, których adresatami są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Grupa wiekowa: 4-5 lat

Zajęcia adresowane do dzieci w wieku 4-5 lat. Ich program opiera się na aktywności wychowanków sprzyjającej podejmowaniu działań twórczych oraz osiąganiu praktycznych umiejętności, sprawności, a także wiedzy potrzebnej do jak najlepszego rozwijania się i funkcjonowania w grupie rówieśniczej i środowisku.

Celem zajęć jest stymulowanie wszystkich sfer osobowości dzieci ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wyrażania siebie poprzez różne rodzaje ekspresji.

Uczestnictwo w spotkaniach Akademii Malucha umożliwia dzieciom:

  • poznanie siebie i swoich mocnych stron,
  • rozwijanie samodzielności, rozbudzanie wiary we własną skuteczność,
  • rozwijanie się poprzez różnorodne formy twórczości plastycznej,
  • kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez zabawy i ćwiczenia umuzykalniające,
  • wyrabianie umiejętności manualnych (z przygotowaniem do pisania),
  • kształtowanie pojęć matematycznych, rozwijanie uwagi, spostrzegawczości, pamięci i myślenia,
  • wspomaganie i kształtowanie zdrowia i sprawności fizycznej,
  • rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie.

Każde spotkanie jest tak zaprojektowane, by dziecko miało możliwość wielostronnego działania - nawiązania kontaktu z rówieśnikami, przeżycia radości, spontaniczności, samodzielnego działania, podejmowania zabaw i zadań rozwijających, doskonalących i kształtujących osobowość.

 

Edytuj
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota
15.00-16.30       15.00-16.30  
Teatr Stary       Teatr Stary  

 

Najnowsze informacje

TOP