FORGOT YOUR DETAILS?

Pracownia teatralna Format

Prowadzący: Aneta Ćwieluch
Grupa wiekowa: od 4 lat +

Pracownię Teatralną FormaT tworzy sześć grup: Teatr NajNaje(4 lata), Smyki (5-8 lat), Teatr w Biegu (13-15), Teatr Z Jednej Gliny (16-20 lat), Teatr RE/AKTOR (16-20 lat) i Teatr Formalina (25+). Program zajęć jest dostosowany do wieku uczestników i obejmuje dykcję, wymowę, zadania aktorskie, ruch, improwizację i tworzenie w grupie.).

Pracownia Teatralna Format MDK we wrześniu 2018 roku obchodziła pięć lat swoich działań. Przez ten czas w różnych grupach wiekowych pod kierunkiem instruktorki teatralnej i reżyserki - Anety Ćwieluch zrealizowano 19 spektakli grupowych i 9 monodramów. Teatry prowadzone w ramach Pracowni Format prezentowały swoje spektakle na festiwalach w Łodzi, Horyńcu Zdroju, Opolu, Krakowie, Świdniku, Wrocławiu, Wadowicach, Gardzienicach, Wielopolu Skrzyńskim, Słupsku, Warszawie, Lublinie, Piotrkowie Trybunalskim, Suwałkach, Tychach - otrzymując wiele nagród i wyróżnień. Pracownia Teatralna to nie tylko codzienna praca z uczestnikami, ale również wydarzenia cykliczne: nasze premiery w Teatrze Starym, cyklicznie organizowane przedstawienia 2XTeatr, WieloTeatr czy też znany w teatralnym środowisku Ogólnopolskie Młodzieżowe Zatargi z Teatrem. Z Pracowni wywodzą się również uczestnicy ogólnopolskich konkursów recytatorskich na szczeblach finałowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych! Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w sekretariacie MDK.

Poniedziałek: godziny - 16.30-18.00 - Teatr Stary

Czwartek: godziny - 15.00-16.30 - Teatr Stary

Czwartek: godziny - 16.30-18.00 - Teatr Stary

Wtorek: godziny - 15.00-15.45 - Teatr Stary

Sobota: godziny - 11.15-12.45 - Teatr Stary

Sobota: godziny - 9.00-11.15 - Teatr Stary

Środa: godziny - 15.30-18.30 - Teatr Stary

Czwartek: godziny - 18.00-20.30 - Teatr Stary

Wieści z pracowni

TOP