FORGOT YOUR DETAILS?

Prowadzący: Renata Dorosz
Związana z Młodzieżowym Domem Kultury od 1990 roku. W pierwszych latach prowadziła teatr lalkowy ”Rokita” oraz zajmowała się organizacją imprez masowych. Od kilkunastu lat, pracując zgodnie z przygotowaniem pedagogicznym, prowadzi różnorodne zajęcia, których adresatami są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Grupa wiekowa: 4-5 lat

"Plastusiowo" to zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 4-5 lat. Iich program powstał jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe i zainteresowania dzieci w tym wieku. Naturalną u dziecka skłonność do ekspresji plastycznej można stale rozwijać i pogłębiać poprzez dostarczanie mu nowych środków wyrazu plastycznego oraz ugruntowanie umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Dlatego zajęcia są tak przygotowane, aby bodźce do spontanicznej i pełnej twórczości były dyskretne, ale przynosiły skuteczne ukierunkowanie percepcji, uczuć i myśli dziecka. W ten sposób działalność plastyczna zespala ze sobą procesy motoryczne, poznawcze i emocjonalne. Wartość takiego działania tkwi w całym procesie tworzenia - od jego rozpoczęcia do osiągnięcia efektu końcowego. Uruchamia twórcze myślenie i samodzielne odkrywanie własnych możliwości.

Celami zajęć są:
ul>

  • zaspokajanie potrzeby wyrażania siebie,
  • rozwijanie aktywności plastycznej i inwencji twórczej dzieci,
  • kształtowanie wrażliwości artystycznej i estetycznej.

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobota
15.15-16.0015.15-16.00
sala 3sala 3

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobota
16.15-17.0016.15-17.00
sala 3sala 3

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobota
17.15-18.0017.15-18.00
sala 3sala 3

ZOBACZ WSZYSTKO
TOP