FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Prowadzący: Renata Dorosz
Związana z Młodzieżowym Domem Kultury od 1990 roku. W pierwszych latach prowadziła teatr lalkowy ”Rokita” oraz zajmowała się organizacją imprez masowych. Od kilkunastu lat, pracując zgodnie z przygotowaniem pedagogicznym, prowadzi różnorodne zajęcia, których adresatami są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Grupa wiekowa: 5-7 lat

"Kreatorki" to zajęcia plastyczno-teatralne wychodzące naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci w wieku 5-7 lat, których działania wyrażają się w różnych rodzajach ekspresji. Kontakt ze sztuką teatralną i plastyczną oraz spontaniczna zabawa z rówieśnikami dają dzieciom możliwość indywidualnego wyrażania siebie, rozwijania myślenia, wyobraźni, pamięci, a także kształtowania umiejętności obcowania z innymi, podporządkowania się zasadom oraz współdziałania w zespole. Ideą przewodnią programu zajęć jest otwieranie dzieci na siebie i świat, "stawanie się" dziecka poprzez poznawanie siebie, własnych emocji i własnych możliwości. Dziecko bawiąc się w teatr, kształtuje swoją osobowość, tworzy nowe wartości i "rozładowuje" nagromadzone emocje. Ważny jest nie tylko spektakl jako produkt twórczej pracy zespołu, ale też proces jego przygotowania, liczne sytuacje wychowawcze, które wyostrzają zmysł obserwacji rzeczywistości oraz potęgują uczucia społeczne.

Celami zajęć są:

 • wyzwalanie i stymulowanie wielostronnej aktywności uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • pobudzanie ciekawości poznawczej i samodzielności,
 • poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci w różnych sytuacjach.

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobota
16.45-18.1516.50-18.25
sala 3sala 3

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobota
16.50-18.2015.00-16.30
sala 3sala 3

ZOBACZ WSZYSTKO
 • Podwodne czary

  W piątkowy wieczór tuż przed Świętem Niepodległości Galeria Teatru Starego zamieniła się w łódź...

 • Zaduszki Bluesowe

  W ramach tradycyjnych Zaduszek Bluesowych organizowanych przez Stowarzyszenie „Blues nad ...

 • Autorskie Bajkoczytanie

  Październikowe Bajkoczytanie miało, zgodnie z tytułem, prawdziwie autorski charakter. Przede ws...

 • Uśmiechnij się, Polaku

  Bolesławiecka edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki rozpoczęła się koncertem złożonym z piosene...

Do góry