FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Prowadzący: Renata Dorosz
Związana z Młodzieżowym Domem Kultury od 1990 roku. W pierwszych latach prowadziła teatr lalkowy ”Rokita” oraz zajmowała się organizacją imprez masowych. Od kilkunastu lat, pracując zgodnie z przygotowaniem pedagogicznym, prowadzi różnorodne zajęcia, których adresatami są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Grupa wiekowa: 5-7 lat

"Kreatorki" to zajęcia plastyczno-teatralne wychodzące naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci w wieku 5-7 lat, których działania wyrażają się w różnych rodzajach ekspresji. Kontakt ze sztuką teatralną i plastyczną oraz spontaniczna zabawa z rówieśnikami dają dzieciom możliwość indywidualnego wyrażania siebie, rozwijania myślenia, wyobraźni, pamięci, a także kształtowania umiejętności obcowania z innymi, podporządkowania się zasadom oraz współdziałania w zespole. Ideą przewodnią programu zajęć jest otwieranie dzieci na siebie i świat, "stawanie się" dziecka poprzez poznawanie siebie, własnych emocji i własnych możliwości. Dziecko bawiąc się w teatr, kształtuje swoją osobowość, tworzy nowe wartości i "rozładowuje" nagromadzone emocje. Ważny jest nie tylko spektakl jako produkt twórczej pracy zespołu, ale też proces jego przygotowania, liczne sytuacje wychowawcze, które wyostrzają zmysł obserwacji rzeczywistości oraz potęgują uczucia społeczne.

Celami zajęć są:

 • wyzwalanie i stymulowanie wielostronnej aktywności uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • pobudzanie ciekawości poznawczej i samodzielności,
 • poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci w różnych sytuacjach.

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobota
16.45-18.1516.50-18.25
sala 3sala 3

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobota
16.50-18.2015.00-16.30
sala 3sala 3

ZOBACZ WSZYSTKO
 • Górskie impresje

  Odzyskane ze starych klisz i cyfrowo przetworzone na malarskie impresje – takie nastrojow...

 • Narodowe Czytanie 2018

  Choć za oknem widać już pierwsze oznaki jesieni, 8 września w Teatrze Starym zagościło przedwio...

 • Pracownia 16 w plenerze

  Na koniec wakacji Pracownia 16& prowadzona przez Katarzynę Sas zafundowała sobie trzydniowy...

 • Wakacje „Małego Bolesławca”

  Zespół Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec” co roku organizuje dla swoich członków let...

Do góry