Sort By: Direction:
  • Zajęcia plastyczno-teatralne dla dzieci w wieku 5-7 lat. Ideą przewodnią programu zajęć jest otwieranie dzieci na si...
  • Zajęcia teatralne dla dzieci (od 5 lat), młodzieży i dorosłych. Program zajęć jest dostosowany do wieku uczestn...
  • Zajęcia literackie

    Zajęcia dla młodych adeptów sztuki słowa pisanego i mówionego w wieku 6-18 lat. Pracownię prowadzi Katarzyna Pr...
Load more