FORGOT YOUR DETAILS?

Warsztaty kreatywności i umiejętności społecznych

Prowadzący: Beata Domerecka
Nauczycielka, z wykształcenia pedagog kultury, trenerka z wieloletnim stażem, zafascynowana procesem uczenia się na każdym poziomie. Otwarcie przekonująca, że proces uczenia się jest radosny, ciekawy i niezwykle inspirujący.
Grupa wiekowa: 7-15 lat

Warsztaty kreatywności i umiejętności społecznych – wspomaganie kreatywnych postaw dzieci, rozwijanie potencjału twórczego oraz kształtowanie umiejętności społecznych. Pomysł warsztatów zrodził się z przekonania, że człowiek jest istotą kreatywną i społeczną, i są to dwie najważniejsze determinanty pozwalające szczęśliwie żyć i pokonywać przeszkody.

Najważniejsza część zajęć to rozmowa, która jest podstawą rozwoju bogatego i efektywnego języka, umożliwiającego powiązanie myśli, wyrażanie siebie, a tym samym budowania relacji opartych na szacunku i zrozumieniu. Rozmowa tworzy środowisko do poznawania się dzieci tworzących grupę, ale także do poznawania siebie jako odrębnej osoby, swoich mocnych stron, współdziałania w grupie, aktywnego słuchania, doświadczania bycia ważnym dla funkcjonowania grupy. W tym zakresie tworzy także podwaliny pod umiejętność formułowania własnych myśli, odkrywania własnych uczuć i reakcji, podążania za zainteresowaniami i wspólnego tworzenia, rozumienia świata w jego społecznym wymiarze. Drugim z zakresów jest pogłębianie kreatywności poprzez  rozmaite ćwiczenia, w tym również skupione na manualnym manipulowaniu przy tworzeniu drobnych lub większych wytworów rękodzieła (uwzględniających wiek i zainteresowanie dzieci).

Poniedziałek: 

15:15-16:45 - sala nr

Środa: 

15:15-16:45 - sala nr

Poniedziałek:

17:00-18:30 - sala nr

Środa:

17:00-18:30 - sala nr

Wtorek:

14:30-16:00 - sala nr

Czwartek:

14:30-16:00 - sala nr

Wtorek:

16:10-17:40 - sala nr

Czwartek:

16:10-17:40 - sala nr

Piątek:

14:30-16:00 - sala nr

Najnowsze informacje

TOP